top of page

האמירה המפתיעה של מתכנן התחבורה בתל אביב

יהונתן גוטליב

4 באוק׳ 2021

עיתונים

מתכנן התחבורה אלון סיגלר אומנם הבהיר כי הוא בעד תחבורה ציבורית בשבת, אבל העלה נקודה מעניינת.


bottom of page