top of page

כיסון 10: תקועים בפקק עם שאול אמסטרמסקי ואלון סיגלר

שאול אמסטרדמסקי

28 במאי 2023

פודקסט

האם בשנים הקרובות נצטרך לצאת יום לפני החג, רק כדי להגיע בזמן לארוחה? ולמה לא מתעדפים מספיק את התחבורה הציבורית בישראל לעומת תקצוב הכבישים.
bottom of page