top of page

מי ברכב, מי ברגל: איך הפוליטיקאים מגיעים למשכן הכנסת?

אלון סיגלר

19 באפר׳ 2023

עיתונים

בהיעדר נתיבי תחבורה ציבורית, מדרכות ראויות ומוצלות ושבילי אופניים, לא פלא שעובדי קריית הממשלה בירושלים מגיעים לעבודתם ברכב פרטי. כשמקבלי ההחלטות נוהגים לכל מקום, והמכשולים היחידים שלהם הם פקקים ומצוקת חנייה - הם מתקשים להבין את האתגרים היומיומיים של משתמשי התחבורה הציבורית


bottom of page