top of page

סגירת אלנבי בת"א לעבודות: הפקקים יורגשו גם מחוץ לעיר, והעסקים לא יפוצו

אסף זגריזק

12 ביולי 2022

עיתונים

כחלק מעבודות הקו הסגול של הרכבת הקלה, אחד הרחובות העמוסים בתל אביב ייסגר לתנועת אוטובוסים ורכבים החל מספטמבר • המשמעות: מאות אוטובוסים יוסטו, עשרות חניות יבוטלו, ונתיבים באזור יצומצמו • ומה יהיה על העסקים ברחוב? הם כנראה לא יפוצו על תקופת העבודות


bottom of page