top of page

4,000 דירות, 9,000 מקומות חניה - ויציאה אחת לכביש פקוק. ומה עם מי שרוצה ללכת ברגל?

דניאל שמיל

7 בספט׳ 2023

עיתונים

הבנייה הנפוצה בערים בישראל מחייבת את התושבים להתנייד לכל מקום עם מכונית ■ "אי-אפשר שלא להצטער שהשכונות החדשות כאן טובות פחות" ■ האם המצב הנוכחי עדיין הפיך?

bottom of page