top of page

פצצת סירחון: "לא מבינים עד כמה הפסולת זה החיים עצמם"

אילנה קוריאל

25 באוג׳ 2022

עיתונים

תושבי ישראל שוברים שנה אחר שנה שיאים של ייצור פסולת ומקרבים אותנו ליום שבו כולנו נטבע בים אשפה אחד גדול בהיעדר שטחים להטמנה. חלק מהציבור אמנם התגייס למשימה הסביבתית ואימץ הרגלים ירוקים, אבל כאשר הרשויות מזגזגות בין תוכניות פעולה ולא מספקות פתרונות מתקדמים - הבעיה מאיימת לפגוע בכולנו


bottom of page